Đề số 33 – Đề thi vào lớp 10 môn Toán >

Đề bài I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1,5 điểm) Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của (x) để biểu thức (sqrt {x – 2} ) có nghĩa. A. (x ge 2)                            B. (x > 2)       C. (x le 2)                             D. (x ge 0) Câu 2:   Hàm số nào dưới đây …

Đề số 33 – Đề thi vào lớp 10 môn Toán > Read More »